Nestátní zdravotnické zařízení

  Společnost SABIL, s.r.o., se sídlem v Brně, Nerudova 321/7, PSČ 602 00, IČ 26949946, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 47690, jednající MUDr. Ivo Halačkou, CSc., jednatelem, je nestátním zdravotnickým zařízením specializujícím se na:

 • PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY | COMPANY MEDICAL SERVICES
 • tel:+420737183762

 • online rezervace / booking

 • PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ | GENERAL PRACTITIONER
 • tel:+420723476958
 • (praktické lékařky)

  online rezervace / booking

 • PÉČI INTERNÍ KARDIOLOGICKOU
 • (MUDr.Ivo Halačka, CSc.)

  Ordinační doba - praktická péče:
 • Pondělí 7:00 - 12:00 | 12:30-13:30 - pouze objednaní pacienti *
 • Úterý 7:00 - 12:00 | 12:30-13:30 - pouze objednaní pacienti *
 • Středa 7:00 - 12:00 | 12:30-13:30 - pouze objednaní pacienti *
 • Čtvrtek 7:00 - 12:00 | 12:30-13:30 - pouze objednaní pacienti *
 • Pátek - POUZE AKUTNÍ PACIENTI | 10:00 - 11:30 - pouze objednaní pacienti *

 • Čekárna se zavírá v 11:30, tak abychom stihli všechny nově příchozí pacienty ošetřit do 12:00.
  *preventivní prohlídky, registrace, lékařská potvrzení aj.

  AKTUALITY:

  ORDINAČNÍ DOBA O VÁNOCÍCH 2022
  23.12. - 7.00-9.00 (akutní)
  27.12. - 7.00-10.00 (akutní)
  28.12. - 7.00-10.00 (akutní)
  29.12. - 7.00-10.00 (akutní)
  30.12. - 7.00-8.00 (akutní)
  ---


  STARŠÍ ZPRÁVY:

  Z důvodu nárůstu respiračních onemocnění je nutné mít v čekárně respirátor.
  Výpis ze zdravotní dokumentace zhotovujeme za poplatek 400,- Kč do 14 dnů.
  Spěšný výpis z dokumentace zhotovujeme do 48 hodin za poplatek 450,- Kč.

  Pracovní neschopnosti - nová pravidla:
  Pokud se nedostavíte osobně do ordinace na kontrolu, pak je třeba prodloužení i skončení pracovní neschopnosti neprodleně písemně oznámit na mail PN@sabil.cz nebo smskou na tel. č. 736479493. V případě, že tak neučiníte, může Vám být Vaše pracovní neschopnost ukončena poté, co se nedostavíte na kontrolu a ani naši ordinaci výše uvedeným způsobem nekontaktujete.


  S PLATNOSTÍ OD 15. 4 .2022 DOJDE K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM :

  1. PRAKTICKÁ PÉČE V PLNÉM ROZSAHU 3.PATRO NERUDOVA 7
  2. LABORATORNÍ ODBĚRY 5.PATRO NERUDOVA 7
  3. ZÁVODNÍ PÉČE BUDE V PLNÉM ROZSAHU OD 1.9.2022 v 3.PATŘE NERUDOVA 7
  4. PŘIJÍMÁME POUZE POJIŠTĚNCE NA PÉČI PRAKTICKOU A ZÁVODNÍ
  5. PŘIJÍMÁME POJIŠTĚNCE Z UKRAJINY
  6. INTERNÍ AMBULANCE POUZE PRO PACIENTY ZAREGISTROVANÉ V NAŠÍ ORDINACI NA PÉČI PRAKTICKOU, PATRO 3, NERUDOVA 7
  7. S OHLEDEM NA ZAPOJENÍ SABILU DO PROGRAMU POMOC UKRAJINĚ A NEDOSTATEK PERSONÁLU /4 LÉKAŘI NA MD/, SE MUSÍ ZÁJEMCI O INTERNÍ PÉČI, KTEŘÍ NEJSOU V NAŠÍ AMBULANCI REGISTROVÁNI NA PRAKTICKOU PÉČI, OBRÁTIT CESTOU SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NA JINOU INTERNÍ AMBULANCI.

  Vzhledem ke zvýšenému nárustu telefonátů,prosíme o využití naší e-mailové adresy:
  ordinace@sabil.cz  Hlavní náplní práce společnosti SABIL, s.r.o. je poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnavatele, a to jak na našem specializovaném pracovišti v místě sídla společnosti na adrese Nerudova 321/7, 602 00 Brno, III. patro, tak i terénní – přímo na pracovištích našich klientů. Současně ve smyslu citovaného zákona o specifických zdravotních službách zajišťujeme pro naše klienty veškeré druhy lékařských, zdravotnických a hygienických preventivních prohlídek zaměstnanců i jednotlivých pracovišť a našim klientům poskytujeme veškeré související poradenské služby včetně konzultací při zákonné hygienické kategorizaci prací.Naši lékaři bezezbytku splňují zákonné požadavky povinných atestací z praktického lékařství, pracovního lékařství, hygieny, interního lékařství, kardiologie i dalších specializací.Nabízíme lékařskou péči i mimobrněnským studentům

  V návaznosti na zákonnou úpravu provedenou zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pak společnost SABIL, s.r.o. zajišťuje dále službu poradny:

 • pro poruchy tlaku krve
 • poruchy srdečního rytmu
 • poruchy metabolismu (tuků, cholesterolu, nadváhu a poruchy výživy)