Nestátní zdravotnické zařízení

Společnost SABIL, s.r.o., se sídlem v Brně, Nerudova 321/7, PSČ 602 00, IČ 26949946, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 47690, jednající MUDr. Ivo Halačkou, CSc., jednatelem, je nestátním zdravotnickým zařízením specializujícím se na:

  • pracovnělékařské služby (dříve závodně-lékařskou péči)
  • praktické lékařství
  • péči interní kardiologickou

V návaznosti na zákonnou úpravu provedenou zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pak společnost SABIL, s.r.o. zajišťuje dále službu poradny:

  • pro poruchy tlaku krve
  • poruchy srdečního rytmu
  • poruchy metabolismu (tuků, cholesterolu, nadváhu a poruchy výživy)

Hlavní náplní práce společnosti SABIL, s.r.o. je poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnavatele, a to jak na našem specializovaném pracovišti v místě sídla společnosti na adrese Nerudova 321/7, 602 00 Brno, III. patro, tak i terénní – přímo na pracovištích našich klientů. Současně ve smyslu citovaného zákona o specifických zdravotních službách zajišťujeme pro naše klienty veškeré druhy lékařských, zdravotnických a hygienických preventivních prohlídek zaměstnanců i jednotlivých pracovišť a našim klientům poskytujeme veškeré související poradenské služby včetně konzultací při zákonné hygienické kategorizaci prací.

Naši lékaři bezezbytku splňují zákonné požadavky povinných atestací z praktického lékařství, pracovního lékařství, hygieny, interního lékařství, kardiologie i dalších specializací.

Nabízíme lékařskou péči i mimobrněnským studentům.

AKTUALITY:


4.5.2020
Platí BĚŽNÁ ordinační doba, všechny objednané termíny jsou PLATNÉ!
O případných změnách budete informováni telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek.

Děkujeme za pochopení.
tým SABIL s.r.o.