Nestátní zdravotnické zařízení

 • Ambulantní monitorování EKG (EKG Holter)
 • monitorování EKG k odhalení poruch srdečního rytmu vyžadujících ovlivnění léky
 • implantace kardiostimulátoru
 • implantace kardioverteru/defibrilátoru
 • elektrofyziologické vyšetření na specializovaném pracovišti

 • Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK Holter)
 • monitorování krevního tlaku k posouzení závažnosti hypertenze
 • posouzení účinnosti nasazené antihypertenzní medikace

 • Ergometrické vyšetření
 • vyšetření k posouzení reakce kardiovaskulárního aparátu na zátěž se zaměřením na odhalení možné ischemické choroby srdeční u doposud zdravých jedinců
 • posouzení tolerance zátěže u nemocných s již proběhlým infarktem myokardu