Nestátní zdravotnické zařízení

Pracovnělékařské služby, interní ambulance, praktická ambulance, poradna pro krevní tlak, cholesterol a poruchy srdečního rytmu.

Ambulantní monitorování EKG (EKG Holter)

  • monitorování EKG k odhalení poruch srdečního rytmu vyžadujících ovlivnění léky
  • implantace kardiostimulátoru
  • implantace kardioverteru/defibrilátoru
  • elektrofyziologické vyšetření na specializovaném pracovišti

Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK Holter)

  • monitorování krevního tlaku k posouzení závažnosti hypertenze
  • posouzení účinnosti nasazené antihypertenzní medikace

Ergometrické vyšetření

  • vyšetření k posouzení reakce kardiovaskulárního aparátu na zátěž se zaměřením na odhalení možné ischemické choroby srdeční u doposud zdravých jedinců
  • posouzení tolerance zátěže u nemocných s již proběhlým infarktem myokardu